Đang gửi

Hình ảnh tại Vietshrimp2021

Ông Trần Đình Luân - Tổng cục trưởng Tổng cục thủy sản thăm gian hàng AmBio

Ông Mười Thao - Chi cục trưởng chi cục Thủy Sản Kiên Giang thăm gian hàng